Samenstelling bestuur

Dagelijks bestuur:
A.F. Neve (voorzitter)
mw.L.R.L.Meijer-Annaert
(secretaris)
mw.M.P.E.C.Marsé-de Rechter
(penningmeester)

Algemeen bestuur:
mw. M.M.M. van Goethem
E.M. Ruymbeek
R.P. Coolsen
R.G.A. van den Elshout

Contact
Postadres
Postbus 280
4530 AG Terneuzen
Contact
info@kbct.nl
www.kinderboerderij-clinge-terneuzen.nl

Kamer van Koophandel: 41110308
RSIN: 75.65.148
Bank
IBAN/SEPA Nummer: NL65 RABO 0330 4580 00
BIC Nummer: RABONL2U
Banknaam: Rabobank

Het bestuur bestaat uit vrijwilligers. Die zich op ideële gronden inzetten
Zij worden voor hun werkzaamheden niet betaald. Ook ontvangen zij geen vacatiegelden of andere vergoedingen.