Samenstelling bestuur

Dagelijks bestuur:
A.F. Neve (voorzitter)
R.G.A. van den Elshout (secretaris)
vacature (penningmeester)

Algemeen bestuursleden:
mevr. E.A.L.M.Blommaart
mevr. M.M.M. van Goethem
mevr. L.R.L. Meijer-Annaert
E.M. Ruymbeek
R.J.L.E. van de Walle

Contact
Postadres
Postbus 280
4530 AG Terneuzen
Contact
info@kbct.nl
www.kinderboerderij-clinge-terneuzen.nl

Kamer van Koophandel: 41110308
RSIN: 75.65.148
Bank
IBAN/SEPA Nummer: NL65 RABO 0330 4580 00
BIC Nummer: RABONL2U
Banknaam: Rabobank

Het bestuur bestaat uit vrijwilligers. Die zich op ideële gronden inzetten
Zij worden voor hun werkzaamheden niet betaald. Ook ontvangen zij geen vacatiegelden of andere vergoedingen.